Portfolio

  • Fotografowanie w kościele

    Fotograf, aby móc fotografować w kościele, powinien ukończyć kurs w kurii dla fotografów oraz posiadać pozwolenie na fotografowanie w kościele. Cudownym zestawieniem jest posiadanie zezwolenia oraz doświadczenia.