Portfolio

  • Fotografia w kościele

    Ważny moment po Mszy to nieodłączny element dnia ślubu. Zmieniają się trendy i mody, jak i sposób fotografowania, ale pewne emocje pozostają niezmienne.