Portfolio

  • Fotografowanie w kościele

    Na sali weselnej wszystko wydaje się być z góry wiadome. Zabawa przecież ma swój początek i koniec. Zadaniem fotografa jest więc szukanie ciekawych perspektyw i fotografowanie detali lub gestów młodych.