Blog

Wśród 10 najlepszych fotografów ślubnych | Among Top 10 Wedding Photographers!

Zapraszam do lektury. Na www.facebook.pl/grzegorz.moment.placzek można znaleźć wywiad ze mną "Wśród dziesięciu najlepszych". Można przeczytać o tym, kto mnie inspiruje, co ważne i czym jest dla mnie fotografia ślubna... I jaka była moja droga do dziś, czyli do miejsca, gdzie doszedłem. Ale oczywiście idę dalej... Biegnę...

You can find an interview with me "Among Top Ten" on www.facebook.pl/grzegorz.moment.placzek . You can read who inspires me, what is important and... what is the wedding photography. Enjoy!