Blog

Konwencja fotografów ślubnych na Sycylii

Listopadowa konwencja we Włoszech!

Dziękuję za tak liczbą grupę podczas moich warsztatów dla fotografów ślubnych na Sycylii... Było fantastycznie. Konwencja niezwykle udana.