Blog

Moje warsztaty dla fotografów ślubnych w Malezji i Kuala Lumpur

Dziękuję za ciepłe przyjęcie i uczestnictwo z moich warsztatach dla fotografów ślubnych w Malezji i Kuala Lumpur!

Dziękuję WPPA International za wsparcie!

Kolejne lokalizacje i terminy dostępne na: www.moment-workshops.com